Locaties

Woonzorg Flevoland

Bij de Woonzorg Flevoland (WZF) zijn o.a. de Raad van Bestuur, P&O, financiële administratie, Thuiszorg, ICT en diverse staffunctionarissen gehuisvest.