Zorg

Thuiszorg

Thuis blijven wonen is voor veel mensen een gewenste situatie. Waarschijnlijk geldt dit ook voor u. Wanneer er zorg nodig is vraagt dit om goede verzorging, verpleging, begeleiding en/of hulp bij het huishouden op tijdstippen die u belangrijk vindt. Vanuit een tweetal locaties verleent de afdeling Thuiszorg deze zorg bij u thuis. Op elk moment van de dag als dat nodig is. Ook andere zaken kunnen belangrijk zijn om de situatie thuis zo optimaal mogelijk te houden. Zo kunt u een beroep doen op het thuisbezorgen van een driegangen warme maaltijd (zowel ’s middags als ’s avonds) of personenalarmering zodat u binnen 15 minuten dag en nacht professionele zorg van ons kunt inschakelen.

Dagverzorging en behandeling

Als u wat vergeetachtig wordt en zorg nodig heeft, is thuis wonen vaak wel mogelijk maar kan soms wel moeilijk zijn. Ook vraagt dit veel van de omgeving (mantelzorgers). Eén of meerdere dagen per week (maximaal 5 dagen) samen met een groep ouderen naar de dagverzorging gaan kan dan een goede oplossing zijn. Zo worden de vaardigheden beter behouden bijvoorbeeld door training of leuke activiteiten. Het is gezellig. U krijgt een goede warme maaltijd en het thuisfront wordt ontlast. In De Uiterton zijn twee groepen van 8-10 personen in speciaal voor de dagverzorging ingerichte ruimtes. Dagelijks vervoer kan geregeld worden. In bijzondere gevallen kunt u ook gebruikmaken van de dagverzorgingsmogelijkheden in de avonden en weekenden. Indien behandeling nodig is kunnen onze artsen, psychologen en paramedici ook worden ingeschakeld. Dan is er sprake van dagbehandeling.

Huishoudelijke verzorging

Indien u hulp in de huishouding nodig heeft kunt u gebruik maken van onze huishoudelijke dienst. U heeft hiervoor een indicatie nodig van de Wmo van de gemeente Lelystad. Met een indicatie worden dan de kosten vergoed. Er geldt wel een eigen inkomensafhankelijke bijdrage.Ook als u een PersoonsGebonden Budget (PGB) heeft kunt u ons inschakelen.

Onze medewerkers van de huishoudelijk verzorging kunnen behulpzaam zijn bij het schoonhouden van de eigen woning, boodschappen doen maar kunnen ook advies geven over hoe huishoudelijke zaken het beste gedaan kunnen worden.

Verpleeg- en verzorgingshuiszorg

Soms kunt u niet langer thuisblijven en is opname in één van onze woon-zorgcentra noodzakelijk. Lang niet altijd is dit een gewenste keuze maar onze ervaring leert dat de meeste ouderen na enige gewenning, de opname toch als positief ervaren. Binnen onze woon-zorgcentra de Hanzeborg en De Uiterton wordt zowel verpleeghuiszorg als verzorgingshuiszorg geleverd (somatisch en psychogeriatrisch). Voor opname is een indicatie nodig van het CIZ (www.ciz.nl). Het CIZ verstrekt indicaties in de vorm van zorgzwaartepakketten (ZZP). Voor meer informatie over ZZP verwijzen wij u graag naar de gebruikersgids V&V van de Rijksoverheid.

In beide centra krijgt u een eigen privé appartement (met variërend één tot drie kamers) die u zelf kunt inrichten met uw eigen spulletjes. Niet alleen kan, indien gewenst, uw partner mee verhuizen, ook uw huisdier is welkom. In beide centra wordt naast goede verzorging, verpleging en behandeling ook veel aandacht besteed aan andere zaken zoals verschillende activiteiten en goed eten (meer keuze menu’s: ‘s middags of ’s avonds).

Volledig pakket thuis

Bewoners van een wooncomplex nabij onze centra, die een indicatie voor zorg met verblijf hebben, hoeven niet meer te verhuizen naar een zorglocatie. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Woonzorg Flevoland (WZF) biedt de mogelijkheid om alle zorg, vergelijkbaar met verpleeg- of verzorgingshuiszorg, in uw eigen woning te ontvangen. Dag en nacht als het moet en zo lang het kan. U combineert daarmee de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg van een zorglocatie.

Kortom: “Alle gemakken van het zorgcentrum met het plezier van zelfstandig wonen!”

Voor wie?
Indien u in een wooncomplex in de directe omgeving van De Uiterton of Hanzeborg woont, kunt u gebruik maken van het VPT. Het doel is om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Maar wel met het veilige gevoel dat zorg dichtbij is en op elk moment geleverd kan worden.

Wat houdt het VPT in?

Het pakket omvat 24-uurs verzorging en verpleging, gewoon bij u thuis. Daarnaast kan WZF ook (tegen een redelijke vergoeding per maand) voor u de was verzorgen, uw appartement netjes houden en u een warme maaltijd thuis bezorgen. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het restaurant, recreatieve activiteiten en alle andere diensten van De Uiterton of Hanzeborg. Het uiteindelijke pakket wordt in samenspraak met u en afhankelijk van uw indicatie samengesteld. Verder kunnen wij u specifieke behandeling bieden door ons behandelteam. Bijvoorbeeld een consult van een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog of onze specialist ouderengeneeskunde.